เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
แผนงานต่างๆ
รายงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ITA
รอบันทึกข้อมูล
ข้อมูลสำหรับประชาชน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ปฏิทินกิจกรรม
<< มิถุนายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
100774   คน
เริ่มนับ 7 มีนาคม 2556
ข่าวประกาศ

รายงานผลแผนปฏิบัติการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.63)
การประเมินความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 ม.ค.63)
เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (17 มี.ค.64)
มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรื่องทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 ต.ค.63)
รายงานติดตามผลแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 เม.ย.64)
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ต.ค.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ต.ค.63)
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (25 ม.ค.64)
การสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 ก.พ.64)
ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 มี.ค.64)
ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 เม.ย.64)
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 เม.ย.64)
รายงานรายจ่ายตามแผนงานรวม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 เม.ย.64)
สถิติผู้ใช้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 เม.ย.64)
การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (21 ต.ค.63)
มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (8 ต.ค.63)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ก่อสร้าง ศพอส. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 ม.ค.64)
รายงานผลการตรวจสอบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 ม.ค.64)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 ก.ย.63)
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ต.ค.60)
การกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 ก.พ.62)
สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (13 ส.ค.63)
รายงานผลการติดตามแผนดำเนินการ รอบ 6 เดือน (17 เม.ย.63)
การดำเนินการตามความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 มิ.ย.63)
การควบคุมความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.62)
ขั้นตอนการจัดการร้องเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.62)
รายงานการตรวจการเงิน สตง. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (20 ธ.ค.62)
รายงานการตรวจการเงินจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 มิ.ย.62)
สถิติผู้ใช้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 มิ.ย.63)
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (23 ม.ค.63)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 ต.ค.62)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 เม.ย.63)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ม.ค.63)
ความพึงพอใจการใช้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.62)
รายงานการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 เม.ย.63)
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.62)
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.62)
สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (31 ต.ค.62)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี งป.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 ต.ค.62)
รายงานผลการสำรวจน้ำเสีย (13 ก.พ.61)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (15 พ.ค.62)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 มี.ค.62)
รายงานการเงินประจำเดือน พ.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (6 พ.ค.62)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.-พ.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 มิ.ย.62)
รายงานการเเงินประจำเดือน เม.ย62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 พ.ค.62)
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (23 ม.ค.62)
รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (1 มี.ค.62)
รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 มี.ค.62)
ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 ธ.ค.62)
รายงานผลการติดตามแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (30 ต.ค.61)
สถิติผู้รับบริการประจำเดือน ก.ย. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.61)
สถิติผู้รับบริการประจำเดือน ส.ค. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ส.ค.61)
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 ม.ค.61)
ประกาศผลการจัดทำแผนปฏิบััติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ต.ค.61)
ผลการตรวจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 ก.ย.61)
แนวปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.60)
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (25 ต.ค.61)
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.61)
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.61)
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 ต.ค.2560)
ความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 ต.ค.60)
ประกาศเจตนารมร์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (20 ม.ค.60)
ความพึงพอใจการใช้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (28 ต.ค.59)
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ปีภาษี2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (29 พฤศจิกายน 2559)
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ปีภาษี2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ธันวาคม 2558)
ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (25 ก.ค.59)
คู่มือการปฎิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล E-Auction ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 พฤษภาคม 2558)
รายชื่อผู้ยื่นเอกสารประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (19 พฤษภาคม 2558)
บัญชีรายชื่อขายแบบหรือรูปแบบรายการรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 พฤษภาคม 2558)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.57)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.57)
แผนงานการปฏิบัติงานทอดเทียนโฮม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ส.ค.58)
ผังการปฏิบัติงานโครงการทอดเทียนโฮม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ก.ย.58)
ประชาสัมพันธ์การใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.57)
ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานจ้าง (27 ก.ค.58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ (17 ก.ค.58)
ประกาศสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (๒๙ มิ.ย.๕๘)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 ม.ค.58)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอง ปลัด อบต.๗ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (๑๖ มิ.ย.๕๗)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน ฯ รองปลัด อบต. ๗ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (๖ มิ.ย.๕๗)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง รองปลัด อบต. ๗ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (๑ พ.ค.๕๗)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกรับโอน ผอ.กองคลัง ๗ และ ผอ.กองช่าง ๗ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (๑ พ.ค.๕๗)
ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (25 ก.พ.57)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนังานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 ม.ค. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (๑๖ ต.ค.๕๖)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 มิ.ย. 2556)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.043-358152 แฟกซ์.043-358152
Admin Login