นายพุธ พลโยธา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
0651158543
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
แผนงานต่างๆ
รายงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ITA
ข้อมูลสำหรับประชาชน
E-Service

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ปฏิทินกิจกรรม
<< กุมภาพันธ์ 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
93   คน
สถิติทั้งหมด
168411   คน
เริ่มนับ 7 มีนาคม 2556
ข่าวประกาศ

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 (5 ม.ค.66)
ประกาศรายงานการเงินและผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 ม.ค.66)
รายงานการควบคุมภายในสำนักปลัด ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (30 ก.ย.66)
รายงานการควบคุมภายในกองช่าง ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (30 ก.ย.66)
รายงานการควบคุมภายในกองคลัง ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (30 ก.ย.66)
รายงานการควบคุมภายในกองการศึกษา ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (30 ก.ย.66)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (18 ก.ย.66)
คณะทำงานติดตามควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ต.ค.66)
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ต.ค.66)
กฎบัตรตรวจสอบภายใน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ต.ค.66)
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 ต.ค.66)
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.โคกสง่า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (15 มี.ค.66)
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (15 มี.ค.66)
รายงานผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 ธ.ค.65)
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.64)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 ก.ย.65)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 ส.ค.65)
รายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 มิ.ย.65)
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 มิ.ย.65)
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับบทความการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 ส.ค.65)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 ม.ค.65)
รายงานการเงินประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (24 มี.ค.66)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน "นักวิชาการพัสดุ" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (9 มิ.ย.66)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (9 มิ.ย.66)
แนวทางประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (16 ม.ค.66)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 ม.ค.66)
ความพึงพอใจการรับบริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 เม.ย.66)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 ม.ค.66)
การประเมินจริยธรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 มี.ค.66)
การขับเคลื่อนจริยธรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (16 ม.ค.66)
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ม.ค.66)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (16 ม.ค.66)
การเสริมสร้างความเข้าใจ No gift policy ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27ธ.ค.65)
ประกาศเจตนารมณ์"No Gift Policy" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27ธ.ค.65)
การมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (9 มี.ค.66)
สถิติการใช้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 เม.ย.66)
ประกาศขยายเวลาชำระภาษี ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 มิ.ย.65)
รายงานมาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 ม.ค.65)
มาตรฐานจริยธรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.64)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 ม.ค.65)
มาตรการเรืองร้องเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 ม.ค.65)
สถิติเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.64)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.64)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.64)
การมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.64)
หลักเกณธ์การบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.64)
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 เม.ย.65)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.64)
ความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.64)
ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 เม.ย.65)
แผนประเมินความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.64)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 ม.ค.65)
การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 เม.ย.65)
นโยบายบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 ม.ค.65)
ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.โคกสง่า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (30 ธ.ค.64)
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.โคกสง่า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 ธ.ค.64)
การตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (29 มี.ค.65)
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี (14 ก.พ.65)
ภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (6 ม.ค.65)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (29 พ.ค.63)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 มีนาคม 2563)
รายงานผลแผนปฏิบัติการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.63)
การประเมินความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 ม.ค.63)
เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (17 มี.ค.64)
มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรื่องทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (21 ต.ค.63)
รายงานติดตามผลแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 เม.ย.64)
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ต.ค.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ต.ค.63)
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (25 ม.ค.64)
การสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 ก.พ.64)
ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 มี.ค.64)
ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 เม.ย.64)
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 เม.ย.64)
รายงานรายจ่ายตามแผนงานรวม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 เม.ย.64)
สถิติผู้ใช้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 เม.ย.64)
การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (21 ต.ค.63)
มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (8 ต.ค.63)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ก่อสร้าง ศพอส. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 ม.ค.64)
รายงานผลการตรวจสอบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 ม.ค.64)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 ก.ย.63)
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ต.ค.60)
การกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 ก.พ.62)
สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (13 ส.ค.63)
รายงานผลการติดตามแผนดำเนินการ รอบ 6 เดือน (17 เม.ย.63)
การดำเนินการตามความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 มิ.ย.63)
การควบคุมความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.62)
ขั้นตอนการจัดการร้องเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.62)
รายงานการตรวจการเงิน สตง. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (20 ธ.ค.62)
รายงานการตรวจการเงินจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 มิ.ย.62)
สถิติผู้ใช้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 มิ.ย.63)
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (23 ม.ค.63)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 ต.ค.62)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 เม.ย.63)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ม.ค.63)
ความพึงพอใจการใช้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.62)
รายงานการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 เม.ย.63)
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.62)
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ต.ค.62)
สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (31 ต.ค.62)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี งป.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 ต.ค.62)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.043-306599 แฟกซ์.043-306599
Admin Login