นายพุธ พลโยธา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
0651158543
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
แผนงานต่างๆ
รายงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ITA
ข้อมูลสำหรับประชาชน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ปฏิทินกิจกรรม
<< มีนาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
139429   คน
เริ่มนับ 7 มีนาคม 2556
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ (vision)
“ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สุขภาวะดี บริการสู่ความเป็นเลิศ เกิดเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง มุ่งแข่งขันในประชาคมอาเซียน เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนการบริการและการท่องเที่ยว
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งระบบบริการสาธารณะระบบป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน
 

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.043-306599 แฟกซ์.043-306599
Admin Login