นายพุธ พลโยธา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
0651158543
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
แผนงานต่างๆ
รายงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ITA
ข้อมูลสำหรับประชาชน
E-Service

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
8   คน
สถิติทั้งหมด
173605   คน
เริ่มนับ 7 มีนาคม 2556
ITA 2566 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     ข้อมูลพื้นฐาน
 
          1. โครงสร้าง       Click
 
          2. ข้อมูลผู้บริหาร       Click
 
          3. อำนาจหน้าที่       Click
 
          4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน       Click
 
          5. ข้อมูลการติดต่อ       Click
 
          6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง       Click
 
     การประชาสัมพันธ์
 
          7. ข่าวประชาสัมพันธ์       Click
 
     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
          8. Q&A       Click
 
          9. Social Network       Click
 
     การดำเนินงาน
 
          10. แผนดำเนินงานประจำปี       Click
 
          11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน       Click
 
          12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี       Click
 
     การปฏิบัติงาน
 
          13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน       Click
 
     การให้บริการ
 
          14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ       Click
 
          15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ       Click
 
          16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ       Click
 
          17. E-Service       Click
 
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
          18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี       Click
 
          19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน       Click
 
          20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี       Click
 
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
          21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ       Click
 
          22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ       Click
 
          23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน       Click
 
          24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี       Click
 
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
          25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       Click
 
          26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       Click
 
          27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       Click
 
          28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี       Click
 
     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
          29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click
 
          30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click
 
          31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click
 
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
          32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น       Click
 
          33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม       Click
 
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
          34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร       Click
 
          35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร       Click
 
     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
          36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี       Click
 
          37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต       Click
 
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
          38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร       Click
 
     แผนป้องกันการทุจริต
 
          39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       Click
 
          40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน       Click
 
          41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี       Click
 
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
          42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       Click
 
          43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       Click

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.043-306599 แฟกซ์.043-306599
Admin Login